аденум


аденум
-а, ч.
Узгоджене сторонами доповнення до раніше укладеної основної угоди.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.